Reklama
 
Blog | Petr Chaluš

Milí rodiče, zde jste nejen vítáni – je to vaše

Dne 24. dubna se v Praze koná konference Evropské asociace rodičů. Jde spíše o přátelské setkání evropských rodičů, všichni rodiče z České republiky jsou srdečně zváni. Tématem je "podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí" a otázky, se kterými tam půjde jeden z českých rodičů, naleznete v tomto článku. Akce bude i příležitostí pro setkání českých iniciativ. Bude překládána do češtiny. Přihlásit se můžete zde  

V dnešní době je hodně těžké organizovat se jako rodiče. Na všechno tu máme instituce a organizace, které dělají téměř vše za nás. Ani si občas nevšimneme, že i mluví i rozhodují za nás. V České republice není příliš iniciativ rodičů organizovaných zdola. Jednou z nich byla v posledních letech iniciativa usilující o zapojení rodičů do diskuse o zavádění plošného testování dětí – více o iniciativě zde. V České republice existuje již nějakou dobu Fórum rodičů – více o organizaci zde – jako platforma pro otevřené síťování rodičů, vzájemnou podporu a posílení hlasu rodičů. V této době se tato nezisková organizace / spolek revitalizuje a otevírá se všem rodičům. Aktuálně nabízí členství všem rodičům v České republice a stává se členem Evropské asociace rodičů. Hlavním tématem, na které se zaměřuje, je vzdělávání dětí. Rodiče se velmi často dostávají do komunikace se vzdělávacím systémem, který na ně buď zapomíná (někdy i napomíná), nebo jim určuje „hranice partnerství“.

Partnerství rodiny a školy je už tématem starým a známým, přesto některé pohledy na toto téma jsou kupodivu stále revoluční. Mnoho organizací v České republice podporuje spolupráci rodičů a školy. Velmi silně zdůrazňovala a metodicky rozpracovala téma jedna z prvních porevolučních neziskových expertních iniciativ „americký projekt“ Začít spolu. Jako zapojený metodický pracovník jsem mohl vidět, jak těžce se realizovaly myšlenky (jako např. rodičovská místnost ve škole) v pilotních školách a školkách. Ze současnosti jako příklad můžeme vidět neziskový expertní „český projekt“ Rodiče vítáni. Jsem za rodiče nominován do školské rady školy, která je podobně jako mnoho dalších obdařena tímto certifikátem „oceňujícím“ a „měřícím“ otevřenost školy rodičům. Ta „moje škola“ je skutečně otevřená rodičům a v mnoha směrech, které se ani indikátory vyjádřit nedají. Přesto i zde vnímám, že komunikaci školy a rodičů lze stále zlepšovat (jde o trvalý proces a ne dosažený cíl) a to i mimo hranice našich někdy stereotypní představ v České republice.

Spolupráce rodiny a školy se dá nazývat i jinak, například „spolupráce rodičů, kteří tvoří školy“ apod. Nejde jen o školy zakládané rodiči, které přibývají kupodivu bez větší pozornosti odborníků a médií.  Spolupráce rodičů při tvoření školy vychází z myšlenky, že školy patří i rodičům – jsou prostorem dětí, rodičů a komunity v určité lokalitě. Tento pohled se může dostávat nejen do rozporu s konzervativním viděním funkcí státu, může být i v rozporu s cíli některých podnikatelských subjektů, které zakládají soukromé školy (částečně bližší rodičům). Pokud vnímáme náš sdílený veřejný prostor jako náš, pak škola může být takovým veřejným prostorem, kde jsou rodiče a děti „doma“. Profesionálové moderují a podporují tento prostor a rodiče v něm nevítají, spíše rodiče v prostoru školy vítají tyto profesionály. V mnoha zemích Evropy spravují rodiče školy (kontinuální demokratická tradice znamená i kompetentnější školské rady než v České republice). A nejde jen o formální nástroje a zlepšení zákona, často ani nevyužíváme stávající možnosti.

Reklama

Má se škola bát toho, že v ní žijí rodiče jako doma? Že se odpovědně se svými právy podílejí na učení, na řízení a spravování školy? Dobré školy se toho nebojí vůbec a samy usilují vytvořit takový model. Vědí, že rodiče jsou nenahraditelný zdroj rozvoje dítěte. Celkově je spíše zastřena jednoduchá pravda, že školy existují z důvodu „podpory všech dětí“ a „podpory procesu učení“. V mnoha systémových opatřeních státu (i některých zájmech ekonomických subjektů v oblasti vzdělávání) se může tato jednoduchá priorita ze škol ztratit. Ve vzdělávání jde někdy více o certifikáty, vysvědčení a tituly více než o proces učení. Jde o ekonomický rozvoj a úzké dovedností budoucích „pracovních sil“ více než o široký osobní a sociální rozvoj dětí (ani např. o naší lidskou kulturu). 

Zejména rodiče mohou být těmi, kdo vnášejí reálné a významné hodnoty do vzdělávání dětí. Často hluboce znají své dítě, vidí široce osobnost a budoucnost dítěte a mohou kompetentně podporovat své dítě v životě i ve vzdělávání (i další péči o jeho zdraví apod.). Sice dnes možná nemohou izolovaně vzdělávat svoje děti (v globalizované složité společnosti), mohou však a mají být těmi hlavními lídry rozvoje svých dětí s podporou širší komunity (nejen expertní – vzdělávání dalších generací může být věcí všech). Rizikovější než „chybující rodič“  je uzavírání vzdělávání do škol (a ty se pak občas zavírají nejen před rodiči, často i před běžnou realitou, která je zásadním zdrojem poznání a zkušenosti).

Jak mohou rodiče (společně se širší veřejností) být v prostorách škol doma, podobně jako například ve veřejných parcích a náměstích svých měst a obcí? Třeba tak, že existuje státem podporovaný systém podpory myšlenky „školy tvořené rodiči“. Podpora všech škol v pochopení vize, předefinování pozic profesionálů, kteří v nových rolích mohou najít paradoxně více prostoru pro své působení. A podpora organizování se rodičů zdola. Co můžeme udělat my rodiče, pokud stát v takové vzdělávací politice zatím nevidí prioritu? Můžeme se organizovat a učit se nacházet společný hlas a konsensus, být otevření různorodosti názorů a kultivovat schopnost komunikace mezi sebou, definovat základní vize a cesty k jejich naplnění. Podpořte hlas rodičů ve vzdělávání i další oblastech svým členstvím ve Fóru rodičů nebo založte svoje fórum, svojí iniciativu a sílejte své vize s dalšími. Komunikujte a vytvářejte prostory pro komunikaci. Požádejte o podporu svou školu, třeba vám prostory ke sdílení ráda poskytne. Pokud nejste rodičem a téma vás zajímá, staňte se příznivcem Fóra rodičů nebo se jakkoli podílejte v širší komunitě na jednom ze základů lidské kultury – na vzdělávání.

Více o konferenci EPA v Praze http://forum-rodicu.webnode.cz/evropska-asociace-rodicu/